Älvdalsk ordbok

Lars Steensland

svenska - älvdalska
älvdalska - svenska

 

 

Ordboken publicerades på nätet
av Martin Wiss år 2021

på uppdrag av Ulum Dalska